A A A

PŘIHLÁŠKY

 

1. Účastníkem může být osoba, která splňuje následující podmínky:

a) Vyšle e-mailovou přihlášku na adresu: biuro@multisportchallenge.pl nebo biuro@eksploris.pl s uvedením názvu týmu, jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mailovou adresu, případně se osobně přihlásí v kanceláři závodů (během registrace před startem).

b) Zaplatí startovné před startem dané edice závodu ve výši, kterou uvádí řád závodů. Potvrzení o zaplacení startovného je nutné uschovat pro náhlédnutí v průběhu registrace v kanceláři závodů.

c) Čitelně se podepíše na Osvědčení před startem.

d) Každý účastník je povinen se přihlásit do kanceláře závodů a potvrdit svou účast.

 

2. Startovné

Termín přihlášek: 15 sierpnia 2010 roku.

– 50 PLN/os. , (100 PLN/tým) - pro přihlášené v termínu a řádně zaplacené, 60 PLN/os. (pro přihlášené po termínu)

a) Zápisné zaplacené po 1. červnu nezaručuje všechny služby.

b) Pořadatel nevrací zápisné účastníkům, kteří nedokončili závod nebo ze závodu nezúčastnili.

c) Zkrácení, změna průběhu trasy nebo závodů, nebo zrušení trasy nebo závodů v jeho průběhu, není důvodem pro vrácení startovného.

d) V případě zrušení trasy nebo závodů před jeho započetím, má účastník nárok na vrácení startovného.

 

3. Bankovní převody

a) Úhrada startovného může proběhnout pomocí bankovního převodu z tradičních bank i bank internetových na konto pořadatele, případně formou hotovostní úhrady v kanceláři závodů.

b) Na bankovním převodu je nutné uvést důvod platby, např.: MULTI-SPORT CHALLENGE + NÁZEV TÝMU.

c) Pořadatel nenese zodpovědnost za termíny uskutečnění bankovních a poštovních převodů. Jediným kriteriem přijímání plateb je datum přijetí platby na bankovní konto organizátora.

d) Startovné na závody hradit na konto:

 

MPS Maciej Sokołowski

Ul. mjr. Słabego 19 A/5

80-298 Gdańsk

konto: Multibank nr: 46 1140 2017 0000 4302 1157 7790

 

 

z přípisem: “MULTI-SPORT CHALLENGE + NÁZEV TÝMU”

 

V rámci startovného pořadatel zajišťuje:

- start na závodech a servis na trase

- mapy a startovní podklady

- přístup k sanitním bodům před a po startě závodů

- pamětní tričko

- startovní čísla

- večeři po závodě

- převoz ze základny na start závodů

- lékařské zabezpečení

- soudcovský servis

- vybavení pro speciální úkoly

- poháry, diplomy, věcné ceny pro nejlepší v každé kategorii

- jiné služby v rámci možností organizátora