A A A

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 

Název závodů

MULTI-SPORT CHALLENGE 2010

TERMÍN: 27.- 29. srpna 2010

 

MÍSTO A ZÁKLADNA ZÁVODŮ:

Turistická chata Pasterka

http://www.schroniskopasterka.pl

Pasterka 18

Kudowa Zdrój

Tel. +48 -74 - 871 22 19

e-mail: biuro@multisportchallenge.pl nebo

biuro@eksploris.pl

 

Na základně závodů: kancelář závodů, noclehová místa (po zakoupení), WC a sprchy, nehlídané parkoviště (omezený počet), bar.

 

PROGRAM:

 

Pátek 27.08. 2010

 

17.00 - 23.00 – přihlášky a prověření závodníků v kanceláři závodu;

22.00 – předstartovní technická porada

 

 

Sobota 28.08. 2010

 

07.00 – předstartovní technická porada (pro ty, kteří nebyli na večerní poradě)

07.00 – 8.00 – předávání depozitů na místa změn ;

8.00 – výjezd autobusem na startovní místo;

9.00 – start závodu (náměstí v  Radkowie)

21.00 – uzávěrka trasy;

21.30 – vyhlášení oficiálních výsledků a předání cen;

21.45 - ??? – večeře

 

Neděle 29.08. 2010

 

do 12.00 – opuštění základny.

 

Oblast závodění:

Oblast národního parku Stolových hor a Broumovských stěn.

 

UBYTOVÁNÍ:

Pořadatel nezajišťuje noclehy. Na chatě je k dispozici zdravotní zajištění a místo pro mytí kol po závodech.

Pozor: Existuje možnost rezervace noclehů a dodatečného stravování na chatě – prostřednictvím pořadatele nebo na telefonu recepce chaty.

- pokoje na chatě – 24 PLN/osoba/den (48 míst v pokojích 4-8 lůžkových)

- v podkroví, tzv.: Půda (Gleba) na vlastní karimatce – 12 PLN/osoba/den (asi 20 míst)

Ceny se týkají ubytování s vlastním spacím pytlem.

Za postel jednorázový poplatek – 6 PLN/os.

Rezervace u organizátora závodů nebo na chatě:

Schronisko Pasterka,

Pasterka 18

Kudowa Zdrój

Tel. +48 -74-871 22 19

e-mail: biuro@multisportchallenge.pl

 

 

Účast, kategorie:

 

- soutěžení v průběhu závodů proběhne na 1 trase cca 75 km ve 2-osobových hlídkách;

- bude vedena hlavní klasifikace OPEN, kromě toho bude dodatečně vedena klasifikace MEN (2 muži) a MIX (min. 1 žena)

- účastníci musí mít věk min. 18 let, přípustná je účast osob nad 16 let pouze s podmínkou předložení písemného souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

 

Přihlášky a startovní registrace:

 

1. Účastníkem může být osoba, která splňuje následující podmínky:

a) Vyšle e-mailovou přihlášku na adresu: biuro@multisportchallenge.pl nebo biuro@eksploris.pl s uvedením názvu týmu, jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mailovou adresu, případně se osobně přihlásí v kanceláři závodů (během registrace před startem).

b) Zaplatí startovné před startem dané edice závodů ve výši, kterou uvádí řád závodů. Potvrzení o zaplacení startovného uschovat pro náhlédnutí v průběhu registrace v kanceláři závodů.

c) Čitelně se podepíše na Osvědčení před startem.

d) Každý účastník je povinen se přihlásit v kanceláři závodů a potvrdit svou účast.

 

 

2. Startovné

Termín přihlášek: 15 srpna 2010 roku.

– 50 PLN/os. (pro přihlášené v termínu a řádně zaplacené), 60 PLN (pro přihlášené po termínu)

a) Zápisné zaplacené po 1. červnu nezaručuje všechny služby.

b) Pořadatel nevrácejí zápisné účastníkům, kteří nedokončili závod nebo se závodu nezúčastnili.

c) Zkrácení, změna průběhu trasy nebo závodu, nebo zrušení trasy nebo závodu v jeho průběhu, není důvodem pro vrácení startovného.

d) V případě zrušení trasy nebo závodu před jeho započetím, má účastník nárok na vrácení startovného.

 

3. Bankovní převody

a) Úhrada startovného může proběhnout pomocí bankovního převodu z tradičních bank i bank internetových na konto pořadatele, případně formou hotovostní úhrady v kanceláři závodů.

b) Na bankovním převodu je nutné uvést důvod platby, např.: MULTI-SPORT CHALLENGE + NÁZEV TÝMU.

c) Pořadatel nenese zodpovědnost za termíny uskutečnění bankovních a poštovních převodů. Jediným kriteriem přijímání plateb je datum přijetí platby na bankovní konto pořadatele.

d) Startovné na závody hradit na konto:

 

MPS Maciej Sokołowski

Ul. mjr. Słabego 19 A/5

80-298 Gdańsk

konto: Multibank nr: 46 1140 2017 0000 4302 1157 7790

 

 

z přípisem: “MULTI-SPORT CHALLENGE + NÁZEV TÝMU”

 

V rámci startovného pořadatel zajišťuje:

- start na závodech a servis na trase,

- mapy a startovní podklady,

- přístup k sanitním bodům před a po startě závodu,

- pamětní tričko,

- startovní čísla,

- večeři po závodě,

- převoz ze základny na start závodu,

- lékařské zabezpečení,

- soudcovský servis,

- vybavení pro speciální úkoly,

- poháry, diplomy, věcné ceny pro nejlepší v každé kategorii,

-    jiné služby v rámci možností organizátora

 

TRASA ZÁVODU:

- Závod proběhne na jediné trase délky cca 75 km. V tom: MTB - 45 km, běh/treking – 20 km, kolečkové brusle – 10 km, speciální úkol (přesné sestavení trasy po 1. říjnu na stránkách závodu)

 

Časový limit na absolvování trasy: 12 hodin

 

Pozor:  pro týmy existuje možnost vyměnit úsek na kolečkových bruslích na MTB s dodatečnou časovou penalizací + 0,30 hod.

Plavecký úsek musí absolvovat min. 1 osoba z týmu. Druhá také plave nebo obíhá vodní nádrž (1,5-1,8 km).

Existuje týmová alternativa vynechat plavání – v tomto případě se obíhá vodní nádrž a tým obdrží dodatečnou penalizaci + 0,30 hod.

Pro speciální lanový úkol není potřeba dodatečné vybavení a znalosti – je zapotřebí jen odvaha.

 

ODMĚNY

Objem odměn pro všechny kategorie je 10 000 PLN ( v hotovosti + věcné odměny)

 

KATEGORIE OPEN (VŠECHNY TÝMY):

 

1. místo – 500 PLN v hotovosti + 1200 PLN věcné odměny

2. místo –1000 PLN věcné odměny

3. místo – 800 PLN věcné odměny

4. místo – 600 PLN věcné odměny

5. místo – 500 PLN věcné odměny

6. místo – 400 PLN věcné odměny

7. místo – 150 PLN věcné odměny

8. místo – 150 do 300 PLN věcné odměny

9. místo – 150 do 300 PLN věcné odměny

10. místo – 150 do 300 PLN věcné odměny

 

KATEGORIE (MIX):

1. místo – 300 PLN v hotovosti + 600 PLN věcné odměny

2. místo – 400 PLN věcné odměny

3. místo – 300 PLN věcné odměny

 

KATEGORIE (MEN):

1. místo – 300 PLN v hotovosti + 600 PLN věcné odměny

2. místo – 400 PLN věcné odměny

3. místo – 300 PLN věcné odměny

 

 

VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ

 

1. V průběhu celé trasy smí účastníci používat pouze svoje vybavení, které budou mít ve výbavě na startě nebo v úsecích změn. Zakazuje se používat vybavení dodaného nezúčastněnými osobami.

2. Všechny týmy musí mít povinné vybavení, které je uvedeno v odstavci Řád závodů.

3. Pořadatel bude kontrolovat vybavení v průběhu závodů na libovolném místě stanoveném pořadatelem.

4. Jestliže bude zjištěno chybějící vybavení, tým (závodník) obdrží časovou penalizaci dle řádu závodů.

 

 

 

 

 

 

5. Přeprava vybaveni.

Protože se nepředpokládá účast „pomocné osádky“ s technickou pomocí pro týmy, obsluha závodů je zodpovědna za přepravu vybavení na úseky změn.