A A A

Informacje ogólne

Informacje ogólne


Nazwa zawodów:

MULTI-SPORT CHALLENGE 2010

 

TERMIN: 27- 29 sierpnia 2010


MIEJSCE I BAZA ZAWODÓW: 
Schronisko Pasterka,
http://www.schroniskopasterka.pl
Pasterka 18
Kudowa Zdrój
Tel. (74) 871 22 19
e-mail: biuro@multisportchallenge.pl lub biuro@eksploris.pl < br />
W bazie rajdu: biuro zawodów, miejsca noclegowe (po dodatkowym wykupieniu), toalety i prysznice, parking niestrzeżony (ograniczona ilość), bar.


PROGRAM:

Piątek, 27.08.2010

17.00 - 23.00 - przyjmowanie i weryfikacja zawodników w biurze rajdu;
22.00 – odprawa techniczna do zawodów


Sobota, 28.08.2010

07.00 – odprawa techniczna do zawodów (dla osób nie będących na odprawie wieczornej)
07.00 – 8.00 – zdawanie depozytów na strefy zmian ;
8.00 – wyjazd autobusu na start zawodów;
9.00 – start zawodów (Zalew w Radkowie)
21.00 – zamknięcie trasy;
21.30 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród;
21.45 - ??? – kolacja.

Niedziela, 29.08.2010

do 12.00 - opuszczanie bazy.

Teren rywalizacji:
Okolice Parku Narodowego Gór Stołowych, Broumovskich Sten.

ZAKWATEROWANIE:
Organizatorzy nie zapewniają noclegów . Na terenie schroniska do dyspozycji węzeł sanitarny oraz miejsce do mycia rowerów po zawodach.

Uwaga!: Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów oraz dodatkowego wyżywienia w budynku schroniska – przez organizatora lub przez tel. Z recepcją schroniska.. 
- w pokojach w budynku – 24 zł/osoba/doba (47 miejsc w pok. 4-8 os.)
- na poddaszu, tzw. Gleba z własnym materacem – 12 zł/osoba/doba (ok. 20 miejsc)
Powyższe kwoty dotyczą noclegów z własnym śpiworem. 
Pościel jednorazowo dopłata – 6 zł/os.
Rezerwacje proszę zgłaszać u organizatora lub:

Schronisko Pasterka,
Pasterka 18
Kudowa Zdrój
Tel. (74) 871 22 19
e-mail: biuro@multisportchallenge.pl

Uczestnictwo, kategorie:

- współzawodnictwo w czasie rajdu odbywać się będzie na 1 trasie ok. 82 km - wyłącznie w zespołach 2- osobowych;
- prowadzona będzie główna klasyfikacja Open oraz dodatkowo będą prowadzone klasyfikacje MEN (2 męźczyzn) oraz MIX (min. 1 kobieta) 
- uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, dopuszcza się start osób powyżej 16 roku życia pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów.

Zgłoszenia i rejestracja startowa:

1. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:
a) Wyśle zgłoszenie na e-mail organizatora: biuro@multisportchallenge.pl lub biuro@eksploris.pl (nazwa zespołu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, data ur., adres e-mail) lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem).
b) Dokona opłaty startowej przed startem danej edycji zawodów w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów
c) Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem .
d) Każdy uczestnik po przybyciu na zawody winien zgłosić się do Biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu.

2. Opłaty startowe
Termin zgłoszeń: 21 sierpnia 2010 roku.
– 50 zł/os (dla zgłoszonych i opłaconych w terminie), 60 zł/os (dla zgłoszonych poza terminem) 

a) Wpisowe wpłacone po 21 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
b) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
d) W przypadku odwołania trasy lub zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.

3. Przelewy
a) Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
b) Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: “wpisowe na MULTI-SPORT CHALLENGE + NAZWA ZESPOŁU. 
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.

c) Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto:

MPS Maciej Sokołowski
Ul. mjr. Słabego 19 A/5
80-298 Gdańsk
konto: Multibank nr: 46 1140 2017 0000 4302 1157 7790 


z dopiskiem: “MULTI-SPORT CHALLENGE + NAZWA ZESPOŁU”

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- start w zawodach oraz obsługę trasy
- mapy i materiały startowe;
- dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach
- pamiątkową koszmatkę;
- numery startowe;
- kolację po zawodach;
- transport z bazy zawodów na start 
- zabezpieczenie medyczne,
- obsługę sędziowską,
- sprzęt do wykonania zadań specjalnych,
- puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych w każdej kategorii,
- inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.

TRASA ZAWODÓW:

Mapa z trasą zawodów zostanie opublikowana na stronie zawodów do 21.08.2010 r.

Na zawodach będzie jedna trasa o długości około 82 km. 
A w tym około : MTB - 40 km, bieg/treking - 27 km, ; rolki - 19 km,pływanie,  zadanie specjalne 

Limit na pokonanie trasy - 12 godzin
Uwaga: Istnieje możliwość zastąpienia przez zespoły odcinka rolkowego na skrócony bieg z dodatkową karą + 0,30 h.

Na zadanie specjalne linowe nie potrzeba dodatkowego sprzętu oraz dodatkowych umiejętności – potrzeba tylko odwagi.

NAGRODY
Pula nagród na wszystkie kategorie wynosić będzie 10 000 zł ( gotówka + nagrody rzeczowe)

KATEGORIA OPEN (WSZYSTKIE ZESPOŁY):
1 – miejsce – 500 zł gotówka + 1000 zł nagrody rzeczowe
2 -10 miejsca - nagrody rzeczowe


KATEGORIA (MIX):
1 – miejsce - 300 zł gotówka + nagrody rzeczowe

2-3 - miejsca - nagrody rzeczowe


KATEGORIA (MEN):

1 – miejsce - 300 zł gotówka + nagrody rzeczowe

2-3 - miejsca - nagrody rzeczoweWYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
2. Wszystkie drużyny posiadać muszą obowiązkowe wyposażenie, które wymienione zostało w dziale Regulamin.
3. Organizatorzy sprawdzać będą sprzęt w trakcie trwania zawodów, na dowolnie przez siebie wybranych punktach kontrolnych.
4. Jeżeli zostanie stwierdzony brak w wyposażeniu, zespół (zawodnik) otrzyma karę czasową zgodną z regulaminem.
5. Transport wyposażenia.
Ponieważ nie przewiduje się żadnej “załogi wspomagającej” (pomocy technicznej) dla drużyn, obsługa Rajdu odpowiadać będzie za transport sprzętu do stref zmian.